Tập đoàn Thành Công ủng hộ công tác phòng dịch Covid-19 tại Ninh Bình

Ngày 27/5, Tập đoàn Thành Công & Hyundai Motor đã tham gia và quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình với giá trị là 2 tỷ đồng.