Dự án CMS – Lộ diện 10 Đại sứ Tuân thủ tại TCG

Anh/Chị có thể đều đã từng nghe đến khái niệm “Đại sứ thương hiệu” – Một vị trí tại các doanh nghiệp đều được dành sự quan tâm rất đặc biệt.

Tại TCG, chúng ta cũng có một vị trí gắn liền với cái tên “Đại sứ”, đó là “Đại sứ Tuân thủ”.

Vậy các “Đại sứ Tuân thủ” ở TCG là ai? Họ sẽ thực hiện những gì để Văn hóa Tuân thủ có thể thấm sâu vào tâm trí, trái tim và lý trí của mỗi thành viên TCG?

Để biết thêm chi tiết, mời Anh/Chị xem poster dưới đây.

blank