HTCV tổng kết hoạt động sửa chữa lưu động (Mobile Service) tháng 6/2024

Hiện diện khắp mọi nẻo đường, chuỗi hoạt động Sửa chữa lưu động (Mobile Service) của hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) trong tháng 6 diễn ra vô cùng sôi nổi, mang lại cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất qua các hoạt động kiểm tra bằng máy GDS Mobile, bảo dưỡng định kì, sửa chữa xe,…theo yêu cầu của khách hàng.
Sửa chữa lưu động (Mobile Service) là hoạt động định kì mỗi tháng của Hyundai Thành Công Thương Mại và hệ thống đại lý với mục đích chăm sóc các khách hàng xa đại lý, các đoàn xe của doanh nghiệp hoặc hỗ trợ khách hàng trong một số trường hợp đặc biệt.
Chương trình sẽ tiếp tục duy trì ở các quý sau nhằm phát huy hiệu quả những lợi ích đặc biệt cho quý khách hàng. Mọi thông tin của hoạt động Sửa chữa lưu động sẽ liên tục được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của HTCV và đại lý.