Phát động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng TC Group’s Voice Talent

Tháng 9/2023, TC Group chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng “TC Group’s Voice Talent”.

Rất mong sẽ nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của CBCNV toàn Tập đoàn trên cả nước!

blank

 

Kịch bản 1: Cập nhật dự án Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng

Kịch bản 2: Podcast