Khóa học Microsoft Teams dành cho CBNV Văn phòng Tập đoàn

Không nằm ngoài xu hướng áp dụng công nghệ 4.0 tại doanh nghiệp, ngày 17/06/2022, Ban Công nghệ Thông tin (D9) đã tổ chức và mời giảng viên từ Công ty TSG hướng dẫn tại khóa đào tạo sử dụng phần mềm Microsoft Teams cho CBNV khối Văn phòng Tập đoàn. Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của gần 100 học viên, chia thành 3 buổi đào tạo.

blank

Khoá học gồm 3 lớp học trực tiếp với gần 100 học viên là Lãnh đạo Ban, Trưởng phó phòng và nhân sự các phòng ban tham gia. Trong 2 giờ đào tạo cho mỗi lớp, chuyên gia Microsoft đã giúp học viên hiểu rõ hơn những lợi ích và những tính năng cơ bản trong Microsoft Teams như: công cụ tin nhắn; hội thảo trực tuyến trên MicrosoftTeams; quản lý lịch; thao tác kênh/nhóm; Microsoft Form; Microsoft List; Microsoft Planner…

blank blank blank blank blank

Qua khoá học CBNV đã có thêm những kiến thức hữu ích để ứng dụng phần mềm Microsoft Teams trong công việc tại Tập đoàn.