Tinh thần chống dịch tại các đơn vị kinh doanh

Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị kinh doanh của TCG Land như Shilla Monogram, The Five Villas & Resort Quangnam Danang, The Five Villas & Resort Ninh Binh, Royal Golf Course, mặc dù đã đóng cửa hoạt động nhưng vẫn