Thành công không phải do may mắn, mà phụ thuộc hành vi và thái độ của bạn

Tại sao người khác thành công còn bạn thì không, hoặc chưa thành công? Bởi vì thành công không phải do may mắn! Nó phụ thuộc hành vi và thái độ của bạn đấy!

blank

1. Người thành công thảo luận các ý tưởng trong khi bạn đang ngồi tán dóc.

blank

2. Người thành công khám phá những khả năng mới của họ trong khi bạn sợ thay đổi.

blank

3. Người thành công hoàn thành tốt công việc và kịp tiến độ trong khi bạn trì hoãn.

blank

4. Người thành công thiết lập các mục tiêu trong khi bạn sống không mục đích.

blank

5. Người thành công sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khi bạn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình.

blank

6. Người thành công sẵn sàng để tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn nữa trong khi bạn nghĩ mình biết tất cả mọi thứ.

blank

7. Người thành công nhận lấy những lời chỉ trích mang tính xây dựng trong khi bạn ghét cay ghét đắng những lời chỉ trích.

blank

 8. Người thành công biết khen ngợi những người khác trong khi bạn chỉ biết nhận hết vinh quang về mình.

blank

9. Người thành công chịu trách nhiệm trong khi bạn chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

blank

10. Người thành công biết tha thứ trong khi bạn chỉ biết nắm giữ hận thù.

blank

 

Nguồn: Ohay.tv