Tự hào là Nhân viên An ninh Sảnh – Tòa nhà Thanh Cong Tower

Là một nhân viên an ninh sảnh, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng tại vị trí được giao phó. Nhờ những kỹ năng và tình huống thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nhân viên an ninh sảnh chính là chiếc cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận trong bộ máy Quản lý vận hành và Quản lý Dịch vụ của PSC, để công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Và chúng tôi luôn tự hào được hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ dẫn khách hàng, mang lại niềm vui, sự hài lòng cho mọi khách hàng khi đến Thanh Cong Tower. 

blank