Tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể

“Nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Một đội nhóm mà muốn phát triển mạnh mẽ thì dù ở vị trí nào, tập thể nào hay một đội ngũ nào thì bạn cũng cần phải có 3 cái kỹ năng quan trọng. Thứ nhất đó là về giao tiếp, thứ 2 đó là về quản lý thời gian và thứ 3 đó là làm việc nhóm, tinh thần tập thể. Tinh thần tập thể – đó là mấu chốt, là linh hồn của tổ chức.

blank