TC Group – Khi nơi làm việc chính là nơi gắn kết và lan tỏa yêu thương

Là một CBNV TC Group đã gắn bó trong suốt hơn 15 năm qua và giờ đây đang là thành viên của Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ tài sản Thành Công (PSC) tại BQL Đông Anh, được đồng hành và chứng kiến sự phát triển, lớn mạnh của TCG, với tôi, mỗi ngày đến công ty không chỉ đơn giản là một ngày làm việc, mà nhiều hơn thế, đó chính là mỗi ngày, tôi được sống trong ngôi nhà thứ hai với rất nhiều những gắn kết và yêu thương.

blank