Ký ức tuổi thơ

Ai cũng có tuổi thơ với bao ký ức đẹp đẽ, trong trẻo. Một trong những ký ức đẹp của tôi là cứ cuối hạ đầu thu sẽ được hít hà hương thơm của trái thị.

blank