Gương người tốt việc tốt – Anh Lê Xuân Quyết – Nhân viên Bảo vệ thuộc PV-Inconess

Chiều tối ngày 6/5/2023, trong khi tuần soát khu vực lán để xe ô tô của khách, đồng chí Quyết phát hiện một ví xách tay của khách để quên trên tường ngăn giữa lán để xe và sân tập. Với tinh thần trách nhiệm và tính cách thẳng thắn của mình, Quyết đã báo cáo ngay cho Tổ trưởng quản lí trực tiếp và Trưởng ban bảo vệ để liên hệ với Phòng Điều hành golf phối hợp trả ví xách tay lại cho người bị mất.
 
Nghĩa cử cao đẹp “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của anh Lê Xuân Quyết xứng đáng là một tấm gương, cần được lan toả rộng rãi trong toàn công ty, cũng như trong cộng đồng.
blank